News Archives - Page 3 of 3 - Croes Wever Ruiz - Attorneys At Law - ArubaCroes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

News

Overmacht

De hoofdregel van het verbintenissenrecht is dat partijen zich moeten houden aan de in een overeenkomst opgenomen verplichtingen. Als naleving van een contractuele verplichting uitblijft, is er in principe sprake van een toerekenbare tekortkoming. Dit kan ertoe leiden dat de in gebreke blijvende partij in verzuim is en aansprakelijk is voor de schade die de […]

Read more

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in een of meerdere overeenkomsten te worden opgenomen. Indien degene die gebruik maakt van algemene voorwaarden (de gebruiker) zijn/haar voorwaarden van toepassing wenst te laten zijn op een door hem/haar te sluiten overeenkomst zal hij/zij de wederpartij daarvan op de hoogte moeten brengen. […]

Read more

Huishoudelijk reglement: voordelen en deponering

Een huishoudelijk reglement wordt ook wel een bedrijfs-/personeelsreglement of een bedrijfs-/personeelshandboek genoemd. In een huishoudelijk reglement staan opgenomen de regels van een bedrijf en algemene afspraken voor werknemers. Het gaat dan voornamelijk om huis- en gedragsregels, werktijden, ziekteverzuim, vakantie en verlof. Het voordeel van een dergelijk reglement is dat nieuwe werknemers de cultuur van het […]

Read more

Debt funding vs equity funding

Legal entities can be organized in various ways. The capital structure of a company can be arranged in various manners. Arranging the financing of a legal entity can for example be done through debt funding or equity funding. In the case of debt funding, the shareholder will in most cases grant a loan to the […]

Read more

The employment agreement for a definite period of time

According to Article 7a:1613x paragraph 2 of the Civil Code of Aruba (BWA), an employment contract for a specified period of time can be concluded only under the following circumstances: (i) during “high season” or (ii) to replace someone who is temporarily absent (e.g. on sick leave) or (iii) in the implementation of a new […]

Read more

Assignment agreement vs contract take over (cessie vs contractsovername)

An assignment agreement or a contract take over is used in cases where one party (Party A) wants to acquire a claim that another party (Party B) has on a third party. Party A can for example acquire the claim or the rights and obligations that Party B has because Party B owes Party A […]

Read more

COVID 19: Addendum employment agreement

The primary employment conditions of an employee, such as working hours and salary, may in principle not be amended unilaterally by the employer. As such, the employee must agree to any change of his/her primary employment conditions, even if the amendment is temporary. In order to make changes to the primary employment conditions of an […]

Read more

Thuiswerken: heeft de werknemer recht op?

Als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen die door de overheid zijn genomen ter bestrijding van de verdere verspreiding van de coronavirus, zijn sinds medio maart veel werknemers gaan thuiswerken. Dit was ook op advies van de overheid. Langzamerhand worden de coronamaatregelen versoepeld en begint het leven weer te stabiliseren waardoor werknemers opgeroepen worden […]

Read more
Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer