News | Croes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

News

European Court of Human Rights – Grand Chamber judgment – compulsory childhood vaccination

On April 8, 2021 the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (‘ECHR’) has rendered its first judgement on the topic of compulsory childhood vaccination. The case took place in Czech Republic, where the applicant (citizen of the Czech Republic) was fined for failure to comply with the vaccination duty with regards to […]

Read more

Book 2 of the Civil Code of Aruba

Company law in Aruba used to be scattered in various ordinances such as in Book 7A of the Civil Code, the Commercial Code (‘Wetboek van Koophandel’), the VBA Ordinance (‘Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’) and Ordinance on Foundations (‘Landsverordening op stichtingen’). On January 1, 2021 the new Book 2 of the Civil Code of Aruba […]

Read more

Procedure faillissement

Naast het aanvragen van een faillissement van een natuurlijk – of een rechtspersoon door (een van) zijn schuldeisers kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon ook zijn/haar eigen faillissement aanvragen. Dit gebeurt wanneer de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden zijn schuldeisers te betalen. Voor een faillissementsverzoek en de inwilliging daarvan is nodig […]

Read more

De Proeftijd

(Artikel 7A:1615n BWA) Een werkgever en werknemer kunnen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met elkaar een proeftijd afspreken. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode. Tijdens deze periode kunnen de zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Schriftelijk vastleggen Indien werkgever en werknemer een proeftijd wensen af te spreken, moet dit schriftelijk […]

Read more

Overmacht

De hoofdregel van het verbintenissenrecht is dat partijen zich moeten houden aan de in een overeenkomst opgenomen verplichtingen. Als naleving van een contractuele verplichting uitblijft, is er in principe sprake van een toerekenbare tekortkoming. Dit kan ertoe leiden dat de in gebreke blijvende partij in verzuim is en aansprakelijk is voor de schade die de […]

Read more

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in een of meerdere overeenkomsten te worden opgenomen. Indien degene die gebruik maakt van algemene voorwaarden (de gebruiker) zijn/haar voorwaarden van toepassing wenst te laten zijn op een door hem/haar te sluiten overeenkomst zal hij/zij de wederpartij daarvan op de hoogte moeten brengen. […]

Read more

Huishoudelijk reglement: voordelen en deponering

Een huishoudelijk reglement wordt ook wel een bedrijfs-/personeelsreglement of een bedrijfs-/personeelshandboek genoemd. In een huishoudelijk reglement staan opgenomen de regels van een bedrijf en algemene afspraken voor werknemers. Het gaat dan voornamelijk om huis- en gedragsregels, werktijden, ziekteverzuim, vakantie en verlof. Het voordeel van een dergelijk reglement is dat nieuwe werknemers de cultuur van het […]

Read more

Debt funding vs equity funding

Legal entities can be organized in various ways. The capital structure of a company can be arranged in various manners. Arranging the financing of a legal entity can for example be done through debt funding or equity funding. In the case of debt funding, the shareholder will in most cases grant a loan to the […]

Read more

The employment agreement for a definite period of time

According to Article 7a:1613x paragraph 2 of the Civil Code of Aruba (BWA), an employment contract for a specified period of time can be concluded only under the following circumstances: (i) during “high season” or (ii) to replace someone who is temporarily absent (e.g. on sick leave) or (iii) in the implementation of a new […]

Read more

Assignment agreement vs contract take over (cessie vs contractsovername)

An assignment agreement or a contract take over is used in cases where one party (Party A) wants to acquire a claim that another party (Party B) has on a third party. Party A can for example acquire the claim or the rights and obligations that Party B has because Party B owes Party A […]

Read more
Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer