CAO overeenkomst en CAO onderhandelingen - Croes Wever Ruiz - Attorneys At Law - ArubaCroes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

CAO overeenkomst en CAO onderhandelingen

November 25, 2021

Een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) is een collectieve overeenkomst die wordt gesloten tussen een werkgever en een vertegenwoordiger van de werknemers van deze werkgever. Een dergelijke vertegenwoordiger is een vakbond. De vakbond vertegenwoordigt de individuele en collectieve belangen van de leden-werknemers. Een vakbond wordt gekozen door de werknemers. De vakbond voert namens de aangesloten werknemers de onderhandelingen met de werkgever over de inhoud van de te sluiten CAO. Het gaat daarbij om arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden behelzen bij een CAO niet alleen arbeidsvoorwaarden in het algemeen zoals salaris, arbeidsduur en vakantiedagen, maar ook andere voorwaarden die te maken hebben met het begrip ‘arbeid’ zoals de auto van de zaak, reiskostenvergoeding en opleidingen. Wanneer de onderhandelingen zijn afgerond komt de overeenkomst (CAO) tot stand door ondertekening daarvan door de werkgever en de vakbond. Een werknemer, die gedurende de looptijd van de CAO lid is van een vakbond die de CAO heeft gesloten met de werkgever, wordt door de desbetreffende CAO gebonden. De CAO werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst van deze werknemers. Dat wordt ”doorwerking” genoemd. Een CAO werkt ook door in de arbeidsovereenkomst van een ongebonden werknemer (een werknemer die niet lid is van de betreffende vakbond) wanneer de CAO in de arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard. Dit laatste wordt een “incorporatiebeding” genoemd. In voornoemde gevallen hebben de CAO bepalingen in beginsel “nawerking”. Dat betekent dat deze bepalingen van toepassing blijven na het einde van de looptijd van de CAO.

Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer