De Proeftijd - Croes Wever Ruiz - Attorneys At Law - ArubaCroes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

De Proeftijd

October 15, 2020

(Artikel 7A:1615n BWA)

Een werkgever en werknemer kunnen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met elkaar een proeftijd afspreken. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode. Tijdens deze periode kunnen de zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

Schriftelijk vastleggen
Indien werkgever en werknemer een proeftijd wensen af te spreken, moet dit schriftelijk gebeuren. Ook de duur van de proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd. De duur van de proeftijd is maximaal twee (2) maanden.

Ontslag tijdens proeftijd
Tijdens de proeftijd kan de werkgever de werknemer dus ontslaan zonder inachtneming van een opzegtermijn. Ook hoeft er geen sprake te zijn van één van de redelijke gronden voor ontslag. Ontslag in de proeftijd is zelfs mogelijk als de betreffende werknemer ziek is. Ook de werknemer kan tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Reden opgeven ontslag tijdens proeftijd
Zegt de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd op, dan hoeft degene die opzegt daarvoor in principe geen reden op te geven.

Proeftijd bij en opvolgende arbeidsovereenkomst
In geval van een nieuwe/opvolgende arbeidsovereenkomst, na een eerdere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, mag in principe geen proeftijd worden afgesproken. Echter, indien de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden inhoudt, dan mag een proeftijd soms toch.

Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer