Distributieovereenkomst vs. agentuurovereenkomst | Croes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

Distributieovereenkomst vs. agentuurovereenkomst

November 25, 2021

Er is geen wettelijke regeling met betrekking tot distributieovereenkomsten, zulks in tegenstelling tot agentuurovereenkomsten, die zijn geregeld in de artikelen 428 e.v. van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba. Het staat partijen dan ook vrij om op basis van hun eigen opvattingen en wensen inhoud te geven aan een distributieovereenkomst.
Het is soms zeer moeilijk te beoordelen of een overeenkomst een distributieovereenkomst is of een agentuurovereenkomst onder de wetgeving van Aruba. Bij een distributieovereenkomst verkoopt de exporteur producten aan een distributeur (een onafhankelijke handelaar) die deze doorverkoopt aan klanten. Een distributeur is geen tussenpersoon, maar een (onafhankelijke) dealer die op eigen naam en voor eigen rekening en risico producten koopt om deze door te verkopen. Zo ontstaan er twee koopovereenkomsten: een tussen de exporteur/fabrikant en de distributeur en een tussen de distributeur en zijn klant, waarbij de distributeur zelf zijn prijs en verkoopsvoorwaarden kan bepalen. De exporteur/fabrikant heeft geen directe juridische relatie met de klant van de distributeur. Bij een agentuurovereenkomst verkoopt de exporteur via een agent (een tussenpersoon) aan klanten. De agent treedt voor een bepaalde of onbepaalde als tussenpersoon op in naam en voor rekening en risico van de opdrachtgever, zulks tegen betaling. De exporteur/fabrikant bepaalt de prijs en andere verkoopvoorwaarden van de producten. Hij heeft niet alleen een juridische relatie met zijn agent, maar ook met alle klanten. Er komt geen overeenkomst tot stand tussen de agent en de klant.

Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer