Taakomschrijving: redelijke opdracht aan werknemer - Croes Wever Ruiz - Attorneys At Law - ArubaCroes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

Taakomschrijving: redelijke opdracht aan werknemer

November 25, 2021

De werkgever heeft een instructiebevoegdheid jegens zijn werknemers. Op grond hiervan mag een werkgever bepaalde werkzaamheden, gedragingen en voorschriften verplichten jegens zijn werknemers. Een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden moet wel redelijk zijn. Een zodanige opdracht is niet redelijk als deze in strijd is met de wet, cao of arbeidsovereenkomst. Als de opdracht is gericht op werkzaamheden die buiten de normale en overeengekomen werkzaamheden vallen kan de opdracht weleens niet redelijk zijn. Zo zou het opdragen aan een administratieve kracht van fysieke tilwerkzaamheden onredelijk kunnen zijn. Het opdragen aan deze kracht van bijvoorbeeld het uittikken van een brief die niet gericht is op een administratieve handeling zal daartegenover wel redelijk kunnen zijn. Indien de opdracht wel als redelijk kan worden aangemerkt dan kan het weigeren om de opdracht uit te voeren als werkweigering worden beschouwd. In sommige situaties is het de werknemer toegestaan om werkinstructies van de werkgever te weigeren, bijvoorbeeld als het gevaar voor hem/haar oplevert. Ook als een werknemer ziek is dient de werkgever met die omstandigheid rekening te houden. Het valt altijd aan te raden om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de werknemer zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.

Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer