IT Support | Croes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

Author: admin-2

Vacature – Advocaat Stagiair

Kandidaten dienen, naast een uitstekend juridisch inzicht, verkregen door middel van een voltooide universitaire opleiding, te beschikken over commerciĆ«le en sociale vaardigheden met de ambitie om deel te nemen aan de verdere groei van de maatschap. De kandidaten dienen bij voorkeur een civiele- en/of ondernemingsrechtelijke afstudeerrichting, te bezitten, en aantoonbare binding met de Arubaanse samenleving […]

Read more

Tips in case of a rental agreement

In the case of a rental agreement, more protection is generally provided to the tenant. When terminating a rental agreement, even if entered into for a definite period of time, permission must in principle be obtained from the Rent Commission. Such permission will not be granted easily. Therefore, as a landlord, it is very important […]

Read more

Termination of the employment agreement by the employee, what must the employer take into account?

An employee who terminates an employment contract must observe the notice period. This is usually one month for employees. If the employee does not observe this period, the employer could claim compensation equal to one month’s salary. The consent of an employer is not formally required, but the employer may not simply accept notice of […]

Read more

Taakomschrijving: redelijke opdracht aan werknemer

De werkgever heeft een instructiebevoegdheid jegens zijn werknemers. Op grond hiervan mag een werkgever bepaalde werkzaamheden, gedragingen en voorschriften verplichten jegens zijn werknemers. Een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden moet wel redelijk zijn. Een zodanige opdracht is niet redelijk als deze in strijd is met de wet, cao of arbeidsovereenkomst. Als de opdracht is […]

Read more

Suspension with or without pay

One of the disciplinary measures that an employer can take against an employee if he/she is guilty of undesirable behavior/actions is a suspension. A suspension can be done with pay, but it can also be done without pay. An employer will usually impose a suspension with pay if there is a need to investigate the […]

Read more

Subdistrict court formula (Kantonrechtersformule)

The subdistrict court formula is the guideline drawn up by the joint subdistrict courts in the Netherlands for determining the amount of the so-called dissolution or severance payments. The subdistrict court formula also serves as a guideline in negotiations for the mutual termination of employment agreements. The formula includes 3 components A, B and C […]

Read more

Relatively short period

According to article 7a:1614d of the Civil Code of Aruba, an employer must pay the employee an amount equal to 100% of his/her salary for a relatively short time, which is equal to at least six (6) weeks. Of course, the employer and the employee can always agree upon a longer period. In case the […]

Read more

Loss of vacation entitlement pursuant to article 3 Vacation Ordinance

Every employee is entitled to vacation when he/she works. On the one hand he/she accrues vacation days, and the other hand the employer must give him/her the opportunity to actually take them. During vacation, the employee retains his/her right to salary. In accordance with the laws in Aruba, the entitlement to vacation lapses if an […]

Read more

Divorce proceedings

If a marriage is irretrievably broken down, the spouses may jointly, or a spouse individually, may request the judge to dissolve the marriage. Once the request is received by the court, a date will be determined for the hearing. At the hearing the judge will hear both parties and will decide whether or not the […]

Read more

Distributieovereenkomst vs. agentuurovereenkomst

Er is geen wettelijke regeling met betrekking tot distributieovereenkomsten, zulks in tegenstelling tot agentuurovereenkomsten, die zijn geregeld in de artikelen 428 e.v. van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba. Het staat partijen dan ook vrij om op basis van hun eigen opvattingen en wensen inhoud te geven aan een distributieovereenkomst. Het is soms […]

Read more
Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer