News | Croes Wever Ruiz – Attorneys At Law – Aruba

News

Dissolution of the labor agreement and appeal

An employer can approach the court to dissolve the employment agreement of an employee, if there is a serious reason to no longer continue the employment relationship with the employee or if there are circumstances which would have constituted an urgent reason, if the employment relationship had been terminated immediately because of the circumstance. A […]

Read more

Demotion

Demotion is the opposite of promotion. It means reduction in rank or placement from a higher position to a lower one. This can sometimes involve a reduction in salary or a salary freeze. Demotion can be applied to employees who are performing inadequately, as sanction for misconduct or in connection with a reorganization. A demotion […]

Read more

CAO overeenkomst en CAO onderhandelingen

Een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) is een collectieve overeenkomst die wordt gesloten tussen een werkgever en een vertegenwoordiger van de werknemers van deze werkgever. Een dergelijke vertegenwoordiger is een vakbond. De vakbond vertegenwoordigt de individuele en collectieve belangen van de leden-werknemers. Een vakbond wordt gekozen door de werknemers. De vakbond voert namens de aangesloten werknemers de […]

Read more

Unforeseen circumstance

The COVID-19 pandemic and the ramifications that the pandemic would have come to have for our society were unexpected to say the least. Aside from the threat posed to public health, the measures that have been implemented by the Government of Aruba has meant that many businesses were not able to be open and generate […]

Read more

European Court of Human Rights – Grand Chamber judgment – compulsory childhood vaccination

On April 8, 2021 the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (‘ECHR’) has rendered its first judgement on the topic of compulsory childhood vaccination. The case took place in Czech Republic, where the applicant (citizen of the Czech Republic) was fined for failure to comply with the vaccination duty with regards to […]

Read more

Book 2 of the Civil Code of Aruba

Company law in Aruba used to be scattered in various ordinances such as in Book 7A of the Civil Code, the Commercial Code (‘Wetboek van Koophandel’), the VBA Ordinance (‘Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’) and Ordinance on Foundations (‘Landsverordening op stichtingen’). On January 1, 2021 the new Book 2 of the Civil Code of Aruba […]

Read more

Procedure faillissement

Naast het aanvragen van een faillissement van een natuurlijk – of een rechtspersoon door (een van) zijn schuldeisers kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon ook zijn/haar eigen faillissement aanvragen. Dit gebeurt wanneer de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden zijn schuldeisers te betalen. Voor een faillissementsverzoek en de inwilliging daarvan is nodig […]

Read more

De Proeftijd

(Artikel 7A:1615n BWA) Een werkgever en werknemer kunnen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met elkaar een proeftijd afspreken. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode. Tijdens deze periode kunnen de zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Schriftelijk vastleggen Indien werkgever en werknemer een proeftijd wensen af te spreken, moet dit schriftelijk […]

Read more

Overmacht

De hoofdregel van het verbintenissenrecht is dat partijen zich moeten houden aan de in een overeenkomst opgenomen verplichtingen. Als naleving van een contractuele verplichting uitblijft, is er in principe sprake van een toerekenbare tekortkoming. Dit kan ertoe leiden dat de in gebreke blijvende partij in verzuim is en aansprakelijk is voor de schade die de […]

Read more

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een of meer schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in een of meerdere overeenkomsten te worden opgenomen. Indien degene die gebruik maakt van algemene voorwaarden (de gebruiker) zijn/haar voorwaarden van toepassing wenst te laten zijn op een door hem/haar te sluiten overeenkomst zal hij/zij de wederpartij daarvan op de hoogte moeten brengen. […]

Read more
Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer